NLP

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie.
NLP omvat een flink aantal methodes waarmee je vaardigheden om doelen te bereiken kunt aanleren, aanscherpen en bekrachtigen.
Alle methodes zijn onder te verdelen in 1, of een combinatie, van de 3 onderstaande varianten:

– Een methodiek om te modelleren. Modelleren is een manier om menselijke vaardigheden overdraagbaar te maken met behulp van psychologische veranderingstechnieken.
– Een methodiek die de subjectieve ervaring onderzoekt; het haalt elementen en verbanden in onze beleving, naar boven.
– Een communicatie methodiek; een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en de communicatie – binnen en tussen mensen – te verhelderen en te versterken.

Naast deze methodieken maak ik gebruik van het persoonlijkheids- en culturenmodel van ISE. Ieder persoon, groep of organisatie heeft een voorkeursmanier van omgaan met (nieuwe) situaties. Het ISE model definieert deze voorkeursmanier als een cultuur. Het model geeft een basis voor ieders persoonlijk proces van leren, en daarnaast is het een veelzijdig hulpmiddel voor het leiden van interacties tussen mensen bijvoorbeeld op het gebied van groepsdynamica, conflicthantering, onderhandeling en verandering.

Ik maak gebruik van NLP in zowel individuele sessies als groepsessies.